top of page
logo HSD FIN-01.png
Rejestracja

Jeśli chcesz zarejestrować swoją organizację do wzięcia udziału w Dniu Ocalałych z Holokaustu (HSD), wypełnij poniższy formularz.

Fundacja Jewish Community Centre informuje, że dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich. Dane osobowe będą przechowywane aż do czasu rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda. 

 

Każda osoba ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w wydarzeniu „Dzień Ocalałych z Holokaustu”. Przetwarzane dane nie podlegają profilowaniu.

 

Aby dokonać zmian w przetwarzaniu swoich danych osobowych, skontaktuj się poprzez email: holocaustsurvivorday@jcckrakow.org.

bottom of page