top of page
Home

Holocaust 

Survivor

Day 

June 4th, 2024

Celebrate The Survivors 

About

A day to celebrate the.... 

Bravery

Sacrifices

Lives

Michael Berenbaum oraz Jonathan Ornstein opublikowali poniższy felieton w Jerusalem Post, wzywając świat do utworzenia „Dnia Ocalałych z Holokaustu”. W ich słowach, „Ocalali zasługują na dzień radości, dzień świętowania. Nie dzień dzielony z potępieniem nazistów, a dzień na cześć ich życia, które budowali w kontrze do Holokaustu. Ocaleli z Holokaustu reprezentują to, co w nas wszystkich najlepsze, to, co najlepsze w duchu całej ludzkości. Są naszym skarbem i naszym światłem, i musimy to światło skierować w każdy ciemny zakątek naszego świata. Wzywamy świat do dołączenia do nas i świętowania inauguracyjnego Dnia Ocalałych z Holokaustu, 26 czerwca”.

bottom of page